hasay_saglik_sigortasi

Sağlık Sigortası

Karşılaşabileceğiniz bir sağlık probleminde veya bir kaza sonucu yaralanmanız halinde ayakta ya da yatarak yapılacak hastane tedavi giderleriniz, doktor muayenesi, röntgen, tahlil benzeri tanı ve ilaç giderleriniz, küçük ya da büyük cerrahi müdahaleler için gereken harcamalarınız karşılanır. Ayrıca poliçe yaptırmış olduğunuz sigorta şirketinin, anlaşmalı kurum ağına bağlı kuruluşlardaki pek çok avantaja sahip olursunuz. Sağlık Sigortası ile Neleri Satın Alabiliyoruz.

En uygun sağlık sigortası hem sizin ihtiyaçlarınızı karşılayarak, bütçenizi yormadan hem de teminat bakımından en uygun sağlık sigortası için dilerseniz Has-Ay Sigorta’ dan fiyat alabilirsiniz.

Sigortalının 24 saati aşan, hastaneye yatış gerektiren tedavileri, bu teminattan karşılanır. Ameliyat ,Yoğun bakım ,Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz , Küçük Müdahale teminatı yatarak Tedavi teminatından ödenmektedir.

Cerrahi bir müdahale olsun veya olmasın yatarak tedavilerde hastane, yatış, oda-refakatçi, operatör doktor ücreti, asistan doktor ücreti, anestezist, ameliyathane masrafları, sarf edilen tıbbi malzeme giderleri ve kullanılan ilaç giderleri poliçe limitleri dahilinde karşılanır.

Sigortalının yatarak tedavisi sırasında ameliyat olması gerektiğinde ameliyathane masrafları, anestezi sırasında kullanılan malzemeler ve doktor ücreti bu teminat ile güvence altına alınır.

 • Oda ve yemek: Sigortalının hastanede yattığı her gün için oda ve yemek giderlerini karşılar.
 • Refakatçi: Refakatçi kalmasının tıbbi zorunluluk gösterdiği durumlarda ilgili giderleri karşılar.
 • İlaç (yatarak): Sigortalının sağlık kuruluşlarında yatarak tedavisi sırasında kullanılan ilaçların giderlerini karşılar.
 • Tanı (yatarak): Doktorun hastalığı teşhis edebilmesi için gerekli gördüğü her türlü tanı birimleri giderlerini karşılar.
 • Yoğun bakım: Yoğun bakım ünitesinde alınan tedavi için ödenecek giderleri karşılar.
 • Hastane tedavi giderleri: Ameliyatsız yatışlarda veya sigortalının hastanede yatmasını gerektirmeden yapılan cerrahi ve ortopedik müdahalelere ait konsültasyon ile doktor ücreti, kan ve kan plazması dahil gerekli malzeme, oksijen, anestezi, alçı ve dikiş uygulaması, kullanılması hekimce gerekli görülen ortopedik destekleyici ve korse, bandaj, sargı, pansuman, enjeksiyon ve benzeri giderleri karşılar.
 • Kara ambulansı: Sigortalının acil durumlarda sağlık kuruluşuna ulaşabilmesi için kara ambulansı kullanılması halinde gerçekleşecek giderleri karşılar.
 • Hava ambulansı: Sigortalının acil durumlarda sağlık kuruluşuna ulaşabilmesi için doktor onayı ile gerekli görüldüğü durumlarda hava ambulansı kullanılması halinde gerçekleşecek giderleri karşılar.
 • Doğum: Doğum teminatı, poliçenin yürürlüğe girdiği ilk tarihten itibaren belirli bir süre sonra (5 ay ile 1 yıl arasında) gerçekleşen doğumlar için geçerlidir. Bu süre, sigorta şirketleri arasında farklılık gösterir. Sigortalının doğum sonrasında, sağlık kuruluşundaki yatarak tedavisi süresince bebek ile ilgili ilk doktor muayenesi, aşı ve ilaç giderleri, teminat tablosunda belirtilen doğum giderlerini karşılar.
 • Küçük müdahale: Sigortalıya yapılan küçük müdahalelerin giderlerini karşılar.(39C üstü ateş ,zehirlenme,travmatik kırık çıkık,ben alımı,tırnak çekimi,elektrik çarpması vb acil tanımına giren tüm durumlar)
 • Doktor takibi: Sigortalının yatarak tedavisi sırasında doktor tarafından yapılan takibe ait giderleri karşılar.

Yatarak Tedavi ile doktor Muayene, İlaç ,Fizik Tedavi, Laboratuvar, İleri Tanı, Röntgen bu teminattan ödenir.

 • Doktor muayene: Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş hastane, klinik veya özel muayenehanelerde doktor tarafından yapılan muayeneye ait giderleri karşılar.
 • İlaç: Doktorun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü ve tazminat talep formunda belirttiği durumlarda doktor reçetesinde belirtilen ilaç giderleri karşılar. Reçetesiz ve küpürsüz alınan ilaç giderlerini karşılanmaz.
 • Tanı birimleri: Doktorun hastalığı teşhis edebilmesi için gerekli gördüğü her türlü laboratuvar, radyoloji, kardiyoloji ve nükleer tıp gibi tanı birimlerine ait giderleri karşılar.
 • Tahlil-röntgen: Doktorun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü durumlarda tahlil, röntgen giderleri ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi, doktor ücreti giderlerini karşılar.
 • MR-Sintigrafi-Tomografi: Doktorun hastalığın teşhisi ve tedavisi için tıbben gerekli gördüğü durumlarda yapılan MR-Sintigrafi-Tomografi giderlerini karşılar.
 • Fizik tedavi: Hastalığın tedavisi için doktorun gerekli gördüğü fizik tedavilere ait giderleri karşılar.
 • Görüntüleme hizmetleri: Doktorun hastalığın teşhisi ve tetkiki için istediği röntgene ilişkin giderleri, tomografi, MR, anjiografi, endoskopi, kolonoskopi, gastroskopi, sintigrafi, odyografi gibi benzeri ileri tetkik giderleri ile kimyasal madde ve ilaçlara ait giderleri karşılar.
 • Laboratuar hizmetleri: Doktorun hastalığın teşhisi ve gerekli gördüğü takdirde ileri tetkiki için istemde bulunduğu tahliller ile kimyasal madde ve ilaçlara ait giderleri karşılar.
 • Rutin kontrol ve diagnostik: 40 yaş üstü kadınlara mamaografi, 40 yaş üstü erkekler için PSA, Bazı poliçelerde Check – up gidelerini karşılar.

Sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir.

Yatarak Tedavi Limitsiz +Ayakta Yılda 8 vaka (Muayene , İleri Tanı ,Rötngen, Laboratuar)

Nasıl Destek Olabiliriz?

Müşteri Hizmetlerimiz Arayarak Tüm Sorularınız Cevabını Bulabilirsiniz.

Sigorta herkesin ihtiyacı olan bir olgudur. Hasay ailesi olarak; uzman, dinamik ve genç kadromuz ile bu olguyu herkese uygun şartlarla ulaştırmak için çalışıyoruz.

ilker
İlker AYDIN
Kurucu Ortak, Has-Ay Sigorta

Sağlık Sigortasından Yararlanmak İçin